Adak Birds

Dunlin

(Return to Bird List)

 

May 25 2011 - Dunlin


 

May 25 2011 - Dunlin


 

May 25 2011 - Dunlin


 

May 26 2012 - Dunlin


 

Sep 9 2013 - Dunlin (Juvenile)


 

May 23 2015 - Dunlin


 

May 24 2015 - Dunlin and Rock Sandpiper


 

May 23 2017 - Dunlin and Red-necked Phalarope


 

May 23 2017 - Dunlin and Red-necked Stints


 

May 23 2017 - Dunlin